Łódź buduje

TERAZ WSZĘDZIE MASZ PO DRODZE

MODERNIZACJA LINII TRAMWAJOWEJ W-Z

Miasto dobrych połączeń

Trwają prace budowlane w ramach jednej z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Łodzi - projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem – POIS. 07.03.00-00-031/13-00.

Przedsięwzięcie przeprowadzane jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, połączy dzielnice mieszkaniowe na dwóch krańcach miasta z centrum oraz obszarami przemysłowymi.

Linia tramwajowa łączy zachodnie i południowo-wschodnie krańce miasta i przebiega przez ścisłe centrum, zapewniając dostęp do sklepów i punktów usługowych przy ul. Piotrkowskiej oraz dużych centrów handlowych. Na jej trasie znajdują się ważne kolejowe węzły przesiadkowe - stacja Łódź Widzew, Łódź Niciarniana oraz Łódź Kaliska. W bezpośrednim otoczeniu zlokalizowane są intensywnie rozwijające się osiedla mieszkaniowe. W pobliżu zachodniego krańca linii leży także część Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Pod koniec września 2015 r. zakończą się prace polegające na unowocześnieniu istniejącej trasy tramwajowej przebiegającej przez miasto w kierunku wschód-zachód oraz dobudowie nowego odcinka wraz z systemem obszarowego sterowania ruchem.

Wysłużona linia tramwajowa W-Z dochodziła dotychczas tylko do pętli Augustów. Z tego powodu część mieszkańców w południowo-wschodnich dzielnicach miasta miała utrudniony dostęp do centrum i musiała korzystać z transportu samochodowego, a pasażerowie funkcjonującej linii narzekali na tempo i komfort podróży.

Zmodernizowanie linii z przedłużeniem do pętli przy Łódzkiej Strefie Ekonomicznej (ŁSE) zapewni bezpieczny, ekologiczny i wygodny dojazd nie tylko do Śródmieścia ale również do osiedli mieszkaniowych.

Projekt obejmuje:

  • Modernizację linii tramwajowej wraz z siecią trakcyjną, układem zasilania, sterowaniem i zasilaniem zwrotnic na funkcjonującym odcinku tj. ulice Wyszyńskiego, Bratysławska, Karolewska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego i Rokicińska.
  • Budowę nowego odcinka linii od pętli Augustów do pętli autobusowej przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, wokół której powstanie pętla tramwajowa.
  • Budowę systemu obszarowego sterowania ruchem, który usprawni zarządzanie ruchem na trasie.

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwajowej W-Z

Całkowita wartość projektu: 740 388 077,38 zł    |   Kwota dofinansowania: 532 567 902,12 zł

Projekt Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju